Методична скарбничка

 

Центром організації навчально-виховного процесу з дітьми та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі є методичний кабінет

Головною метою діяльності методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі, впровадження в освітньо-виховний процес кращого передового досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого-педагогічних досягнень в галузі освіти, надання компетентної допомоги в удосконаленні фахової освіти та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників.

Основні завдання методичного кабінету дошкільного навчального закладу:

— створення науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

— організація системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;

-виявлення перспективного педагогічного досвіду та організація його вивчення, узагальнення та впровадження;

— впровадження в практику роботи дошкільного закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду;

— вивчення стану організації навчально-виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності;

— вивчення рівня знань, умінь і навичок дошкільників відповідно до державних стандартів, організації навчально-виховного процесу;

— інформування педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні та навчальні фахові видання.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу наповнений матеріалами за такими розділами:

— нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти;

— документація вихователя-методиста з освітньо-виховної роботи;

— інформація про педагогічні кадри;

— педагогічні посібники, зразки наочності, ігрові та дидактичні матеріали;

— періодичні видання, психолого-педагогічна, методична та дитяча художня література;

— технічні засоби, фото-, аудіо- та відеоматеріали.

З урахуванням вимог сьогодення, шляхами підвищення ефективності роботи педагогічного колективу є:

— забезпечення психолого-методичного супроводу педагогічного процесу;

— впровадження інноваційних технологій та ППД;

— впровадження творчо-проектної діяльності педагогічного колективу;

— прагнення колективу до створення позитивного іміджу закладу;

— створення умов для вдосконалення та підвищення фахової майстерності педагогічного колективу;

— розроблення планів роботи закладу;

— забезпечення ефективної взаємодії з родинами вихованців та громадськістю.

Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.

ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Використання ІКТ у початковій школі

Дидак.матер.до уроків читання в 1-4 класах

Ключові тези оцін.оновл.програм

Комплекс фізкультхвилинок для початкової школи

Літературне читання Твори оновлені

Молодому вчителеві

На замітку вчителю ПШ.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Створення презентацій-рекомендації

Фізкультхвилинки